Ankaçed – Ankara Çevirmenlik Derneği

            

              Değerli yol arkadaşlarım;

                    Çevirmenler ve çeviri bürolarının sorumluluk bilinci içerisinde, tercümanlık sektörüne fayda sağlaması için, demokratik ve hukuki en uygun yol, haklarını ve taleplerini duyurabilecekleri güçlü bir meslek kuruluşuna üye olmaktır.

                    Toplum olarak göçebe bir yapıdan geldiğimiz için birliktelik duygusu yüksek bir milletiz. Ancak güç birliği yaparak bu zorlukları aşabiliriz. Günümüzde örgütlü meslek kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum bizlere ekonomik ve sosyal olarak güç katmaktadır. Dünyada ve ülkemizde değişen global yapı bunu gerektirmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığınızda yaptırım gücü, üretkenliği ve enerjisi yüksek toplumların yapılarındaki en önemli birliktelik, sivil toplum kuruluşları ve mesleki örgütlere verilen değerdir.

                   Ankara Çevirmenlik Derneği bizlere yıllardır iletişim kurmadığımız ve nitelikli tercümanları bir araya getirme imkânı sunan ciddi bir oluşum içerisinde bulunmaktadır.

                   Bizler Ankaçed olarak, çevirmenlerden ve çeviri bürolarından oluşan meslek kuruluşlarının; sektörümüzdeki mesleki sorunlara kayıtsız kalmaması hususunda dernek yönetimi ve üyesi olan tüm değerli arkadaşlarla en iyisini yapmayı hedef olarak görüyoruz. Bunun için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye hazırız.

                   Diğer yandan, üyelerin derneklere, meslek kuruluşlarına ve en önemlisi üye olduğu derneğin üst kuruluşu olan federasyonlara katılması, destek vermesi büyük önem arz etmektedir. Sosyal sorumluluk bilinciyle ve bunun kıymetini bilerek çalışmalıyız. Ankaçed olarak sadece bir dernek vasfı taşımak yerine; hedefleri, çizgisi, kuralları olan projeler üretmek için aktif olarak çalışan yönetim kurulu ve üyeleriyle çeviri sektöründe başarılı sonuçlar alarak ilerlemeyi kendimize görev edindik.

Ankaçed Derneğinin genel amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

-İnsan ilişkileri önemlidir ve yapılan işlerde insana değer verilir, kişilerin onurları gözetilir.

-Çevirmenlik faaliyetlerinde ve projelerde güven sağlamaya önem verilir.

-Amaç ve kaynaklarda şeffaflık önemlidir, hesap verebilir olma ilkesi ön plandadır. Gizli saklı gündem maddeleri olmaz.

-İnanç, etnik köken, siyasi düşünce, cinsiyet, sosyal konum farklılıkları gözetilmeksizin her kişi ve kesime eşit yakınlık amaçlanır. Herkese eşit olanaklar sunulur.

-Çevirmenlik alanında sorunlara çözüm aranırken profesyonellik ve objektiflik ön planda tutulur.

eviri faaliyetiyle ilgili olarak sunulan hizmetin kalitesi ve etkinliği önceliklerimiz arasındadır.

-Çeviri hizmeti verilen bireylerin ya da kurumların yasal hakları gözetilir.

-Tercümanlık faaliyetinde ideolojik veya siyasi etkilerden bağımsızlık sağlanır.

-Önceliğimiz çeviri ve çeviri bürolarının sorunlarını çözebilmek amacıyla hizmet etmektir.

               Her şeyden önce zor işler emek ister, sabır ister. En önemlisi de gönülden bağlı olmayı ve beraberinde gelen zorluklara katlanabilmeyi gerektirir.

                Büyük zahmetlerle kurulmuş çevirmenlik sektörüne katkısı olacak bu derneği, başarılı ve güvenilir hale getirmek ve saygınlık kazandırmak öncelikli ilkelerimizden olmalıdır. Bu bağlamda, hiçbir emeğin ve gayretin boşa gitmesine izin vermeyeceğiz.

           Ankaçed olarak Türkiye’de çevirmenler ve çeviri büroları arasında dayanışma anlayışını inşa etmek üzere yola çıktık.

          Çevirmenlik sektörüne hâkim ve bu camiada ciddi işlere imza atmış tercümanlar ve tercüme bürolarıyla yola çıkmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ankaçed oluşumunun ilk temellerinde kıymetli tercüman arkadaşlarımız ve tercüme bürolarımızla ciddi istişareler yaptık. Çeviri sektörüne en çok nasıl faydalı olabiliriz sorusunu sorarak ve bu yönde büyük emekler sarf ederek bugüne kadar getirdik. Ankara’da sektöre önem veren kişileri kazandırma gayretimiz güzel sonuçlar doğurmuştur. Bundan sonrasında da atacağımız her adım doğru ilkeler çizgisinde, çevirmenlik sektörüne faydalı büyük projeler olacaktır.

            Ankaçed, yerinde duran, adres olmaktan ibaret bir sivil toplum kuruluşu değil, projeler üretebilen, aktif çalışan bir yapı olacaktır. Değerli üyelerimizi kamu, kurum ve kuruluşlarında temsil düzeyinde Ankaçed’in üye ve yönetim kadrosu gerekli bilgi, tecrübe, üst düzey statü ve sektöründe referans sahibi olan yönetim kadrosuyla her daim temsil etmeye hazırdır.  

Derneklere sunulan tüm devlet destekli imkânlardan yararlanıp, önce kamu yararına olması koşulu ile çevirmenlik sektörünün faydalandırılacağı tüm projelerde yönetim kadromuz olarak yer alacağız. Pasif bir sivil toplum kuruluşu olmaktan çıkıp aktif, vizyoner, ilkeci, tutarlı, disiplinli bir dernek olma yolundaki kararlılığımızı Ankaçed’e gönül vermiş tüm üyelerimizle birlikte devam ettireceğiz.  Derneklerde yönetimler, görevler değişebilir fakat bu durum asla bizlerin Ankaçed’de görev aldığımız sürece kararlığımız ve yapacağımız icraatlarımız konusunda inandıklarımızdan vazgeçirmeyecektir.

 

Saygılarımı sunuyorum.

TAŞ ALİ KOÇER

Dernek Başkanı

President of Association

ANKARA ÇEVİRMENLİK DERNEĞİ

ANKARA TRANSLATION ASSOCIATION